Frissen szűrt ivóvíz - természetesen!
viztisztito
Tartalomhoz ugrás
Ivóvíz minőségének biztosítása közösségi felhasználásban
IVOVIZEM.HU - ásványvíz minőség, flakonok nélkül - vízgaranciával
Közzététel szerző: Vízkémia itt egészség · 1 December 2020
Tags: munkahelyivízminőség
A vezetékes víz (csapvíz) ivóvíz célú fogyasztásának ösztönzését az EU ivóvíz irányelve is kiemelt céljának tartja. Ennek egyik eszközeként javasolja a fogyasztók tájékoztatását annak érdekében, hogy növekedjék a bizalom a csapvíz minőségével kapcsolatban.

A tájékoztatás  a fogyasztói csapokon mérhető vízminőségről még nem kötelező, de ahol lehetőség van rá, érdemes erre törekedni és felkészülni.
A munkahelyen, közösségi terekben biztosított ivóvíz minőségéről való tájékoztatás vízfogyasztás-ösztönző eszközként szerepel több olyan javaslatban, előírásban, sztenderdben is, melyek a fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat fontosnak tartják az egészséges ivóvíz biztosítása kapcsán.

A vezetékes víz minőségét Magyarországon a szolgáltató a vízóráig garantálja.
A vízórát követően az épületen belüli vízhálózat állapota, az épület üzemeltetője által alkalmazott vízkezelés a szolgáltatott víz minőségét jelentősen befolyásolhatja. A fogyasztói csapokon kifolyó vízben egészségre káros szennyezők is megjelenhetnek annak ellenére, hogy a szolgáltató az előírásoknak megfelelő vízminőséget szolgáltat. A vízórát követően a fogyasztói csapból folyó víz minőségéért az épület tulajdonosa, üzemeltetője felel.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ha egy épületen belül a vízhálózatban nem zárható ki az ólomszennyezés, az ivóvíz célú felhasználásra kijelölt csapokat erre a nehézfém szennyezőre meghatározott időközönként a belső ivóvíz hálózatért felelős üzemeltetőnek vizsgáltatnia kell, és tájékoztatni a vízfogyasztókat a vízvételi hely "státuszáról". Ha a víz ólomszennyezett, a munkáltatónak, intézmény vezetőnek "más forrásból kell gondoskodnia az ivóvízről" (csomagolt víz vagy ólom eltávolítására alkalmas ivóvíz tisztítóval tisztított víz).
Jó példa: ólomszennyezés szempontjából kockázatos épületben a be nem vizsgált csaptelepek mellett elhelyezett státusz jelölés: "nem bevizsgált minőségű víz"

Ha egy épületen belül vízadagoló és/vagy víztisztító alkalmazásával biztosítják az ivóvizet, a vízfogyasztók tájékoztatása a vízminőségről kiemelten indokolt, hiszen a vízfogyasztó nem tudhatja, hogy az adagolóból, víztisztítóból kifolyó víz kapott-e valamilyen kezelést, ha igen, ez befolyásolta-e a víz  kémiai tulajdonságait. Fontos információ a sótartalom, só-összetétel (speciális diétát folytatóknál releváns), az alkalmazott vízkezelés típusa, a víz minőségére gyakorolt  hatása (lásd vízminőségi garancia).
Javaslat: Hasonlóan a csomagolt vizek cimkéjéhez, amin a vonatkozó rendelet által meghatározott paramétereket fel kell tüntetni, a vízvételi helyek mellett is tájékoztatni kellene a fogyasztókat a víz minőségéről, az alkalmazott vízkezelésről (vagy az adatok elérhetőségéről pl. QR kód).

 
A 2. kép negatív péla: ólomszennyezés szempontjából kockázatos épületben az adagolóból biztosított víz minőségének státusz jelölése: hiányzik.

Miért fontos a víz felhasználóhelyi minőségének ismerete és a tájékoztatás?
Az EU ivóvíz rendelet a kötelező tájékoztatást még nem írja elő, de az egészségtudatos dolgozók számára már most is fontos a rendelkezésre álló víz minőségének, paramétereinek ismerete. Nagymértékben növelné a "hálózati vízből biztosított ivóvíz" fogyasztása iránti bizalmat, ezáltal csökkenhet a csomagolt vizek felhasználása.

  • Ha nem történik olyan vízkezelés, ami az egészségre káros szennyezőktől is megtisztítja a vezetékes vizet, a vízfogyasztókban hamis biztonságérzetet kelthet a vízadagolóból biztosított jó ízű víz egy olyan épületben, ahol az ólomszennyezés nem zárható ki (lásd NNK ólomtérképek).
  • Ha a vízórát követően a vezetékes víz kémiai tulajdonságait, só-összetételét megváltoztató beavatkozás történik (pl. lágyítás, aktívszenes szűrés, teljes sótalanítás, visszasózás stb.), az erről való tájékoztatás elengedhetetlen (lágyított víz fogyasztása pl. a nátriumszegény diétát fogyasztóknak ellenjavalt).  
    A szűrt ivóvíz minőségére, összetételére vonatkozó tájékoztatáshoz ebben az esetben szükség lehet a víztisztító forgalmazója által kiadott "vízminőségi garanciára" is, és az abban előírt időszakos ellenőrző vizsgálatok eredményeire.

  • Ha a víztisztító nem képes az összes potenciális egészségkárosító szennyező eltávolítására, az erről való tájékoztatás is lényeges (hamis biztonságérzet elkerülésére).
  • Ha a víztisztító nem változtatja meg a rendelkezésre álló vezetékes víz ion-összetételét, és az összes potenciális egészségkárosító vízszennyező eltávolítására, meghatározott határérték alá csökkentésére bizonyítottan alkalmas, elegendő lehet a víztisztító forgalmazója által vállalt "vízminőségi garanciára" való hivatkozás, a szakember által javasolt vízminőségre utaló mondat feltüntetése.

Mivel jár az ivóvízről való korrekt tájékoztatás?
Amennyiben az ivóvíz biztosítása a hálózati víz felhasználásával történik, a korrekt tájékoztatáshoz rendszeres monitoring vizsgálatokra van szükség (lásd   WELL Standard előírásai).
Abban az esetben, ha az alkalmazott POU vízkezelés az épület vízhálózatában potenciálisan megjelenő összes szennyező eltávolítására alkalmas, ezek a vizsgálatok a víztisztító ivóvízbiztonsági engedélyében szereplő előírásokra redukálhatók, jó esetben elhagyhatók (a vízadagoló vagy vízvételi hely mellett feltüntethető, hogy "másodlagos vízszennyezőktől mentes, hálózati ivóvíz").

Mit javaslunk?
Az ivóvíz biztosításáért felelős döntéshozónak az "ivóvíz portfólió" tervezésénél érdemes figyelembe venni a biztonságos üzemeltetés és a tájékoztatási kötelezettség érdekében szükséges plusz feladatokat, költségeket  (pl. laborvizsgálatok) is.
Vízadagoló, víztisztító kiválasztása előtt a rendelkezésre álló vezetékes víz minőségének és a víztisztító szakhatósági vizsgálati eredményeinek ismeretében érdemes garanciát kérni a kezelt/adagolt víz minőségére.

Mire jó ez a garancia?
A vízkémiai szempontból megalapozott garancia vállaláshoz ismerni kell a fogyasztási helyen rendelkezésre álló víz minőségi paramétereit (ez az egyes vízvételi pontokon az épületen belül is eltérő lehet), így legkésőbb ekkor tisztázni lehet az épületben rendelkezésre álló vízminőséget (kiemelten az ólomszennyezés kockázatát). A vízadagolókban általánosan alkalmazott vízkezelés az ólom biztonságos eltávolítására nem alkalmas. Ha a víz ólomszennyezése nem zárható ki, a hálózati- víz adagolóba vagy önállóan használt víztisztítóra a beszerzéskor elő kell írni az ólom eltávolító képességet*, mint feltételt (*NNK ólomra tanúsított víztisztító).

Miért kell kérni a "vízminőségi garanciát"?
A vízadagoló, víztisztító ivóvízbiztonsági- és forgalmazási engedélye önmagában nem garancia a megfelelő ivóvíz minőségre, a vízben lévő szennyeződések biztonságos eltávolítására (kiemelten igaz ez az ólomszennyezésre). A víztisztító alkalmazási területéről, a biztonságos üzemeltetés feltételeiről az NNK szakhatósági vizsgálataira alapozott szakvélemény ad útmutatást. Bizonyos szennyezők esetében célirányos vizsgálatok alapján dönthető el, hogy a víztisztító alkalmas-e és milyen feltételekkel a rendelkezésre álló vezetékes víz minőségének javítására.
Magyarországon az ivóvízbiztonsági engedélyek kiadását megelőző szakvélemény és laboratóriumi vizsgálati eredmény még nem érhető el nyilvános adatbázisból. Egy víztisztító magyarországi csapvizekre bevizsgált mérési eredménye jelenleg a forgalmazó, engedélykérő számára adható ki. Ezek a nem nyilvános mérési eredmények szükségesek ahhoz, hogy a "vízminőségi garancia" megalapozottsága ellenőrizhető legyen.

Mit tartalmazzon a garancia?
A szakhatósági vizsgálatok mérési eredményeire alapozott szakvéleményt, az abból levonható következtetéseket, a mérési jegyzőkönyvek és szakvélemények elérhetőségét. A garantált vízminőség biztosításának feltételeit.

Példaként a Doulton Ultracarb ivóvíz tisztító vízminőségi garanciáját mutatom be. A garancia a Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium vízvizsgálati adatbázisára, célzott vízvizsgálati eredményeire és az NNK szakhatóság tanúsítási vizsgálati eredményeire és szakvéleményeire alapozva készült (a képre kattintva letölthető).

 
képre kattinva blogbejegyzés olvasható
>> letölthető pdf formátumban

Ha a döntéshozó biztosra akar menni...
Érdemes univerzális POU megoldást választani! Olyat, ami az összes potenciális vízszennyező eltávolítására alkalmas, üzemeltetése biztonságos.
Az NNK tanúsítási vizsgálatai, saját eredményeink, szakvélemények alapján Magyarországon az Ultracarb 4in1 szűrőbetét ilyen.
A vezetékes vizeinkben előforduló összes potenciális szennyeződés csökkentésére, az ólom 100% biztonságos eltávolítására alkalmas, ezért univerzálisan használható.

Emellett a Doulton víztisztító gazdaságos, kiemelkedően környezetkímélő (az elhasznált szűrőbetét sem tartalmaz műanyag hulladékot, akár komposztálható is), egyszerűen telepíthető, minimális karbantartási igényű. Eredeti angol termék, alacsony beruházási és karbantartási költséggel.

Az Ecofast víztisztító szerelhető meglévő hálózati vízadagolóba vagy önálló víztisztítóként is funkcionálhat irodában, háztartásban (konyhapult alá szerelve) egyaránt.
A csaptelepre csatlakoztatható víztisztítók (HCS, HCP) néhány perc alatt üzembe helyezhetők, egyszerűen mozgathatók, bármikor le- és felszerelhetők (rozsdamentes és műanyag kivitelben kapható).

Munkahelyen és otthonában is!
Az APEH állásfoglalása szerint víztisztító kisberendezés a „home office”-ban lévő dolgozók számára is biztosítható [1] vagy cafeteria juttatásként is adható.

Azari Katalin
vegyészmérnök, ivóvíz tanácsadó


(1) "ha a kockázatelemzés a munkáltatónál (ami kötelező.... a tv. miatt) aktualizálásra kerül a mostani járványügyi helyzet miatt, vagy külön születik egy „vészhelyzeti működési rend”  és ebben kerül rögzítésre, hogy a dolgozók veszélyhelyzetnek kitettségét a kevesebb boltba járással, home office-ra átterelt munkavégzéssel, és ezzel együtt kihelyezett eszközökkel, többek között szűrőkkel biztosítja a munkáltató, ezzel eleget téve a munkavédelmi törvény – cikkben hivatkozott - paragrafusának (biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés) akkor ezzel a szintén hivatkozott SZJA tv. 4.§(2a) a) alapján nem lesz bevétel, így adókötelezettség sem.” //adozona.hu/koronavirus_jarvany/Vedoeszkozok_juttatasa_virusveszely_ellen


Vissza a tartalomhoz